ATFERDSUTFORDRINGER, VEILEDNING OG PRIVATTIMER


Små endringer, nesten så vi ikke merker det, det skjer gradvis. Litt og litt endrer hunden seg, til vi plutselig oppdager at vi har et problem.  Oppdages det tidlig er det raskere å gjøre noe med utfordringen enten det går på kropp eller sinn. 


Atferdsutfordringer


Det er ikke alltid hunden oppfører seg som forventet. Av og til blir utfordringene for store til at vi klarer å løse dem selv. Mange av oss har «prøvd alt», men det har allikevel ikke ført til en løsning på utfordringen. Et problemløsningsmøte med bakgrunnsinformasjon, vil kunne hjelpe deg og hunden din. Vi kan da sammen finne frem til hvorfor problematferden har oppstått og hvordan du/dere kan trene på å eliminere eller minske atferden. 


En vanlig årsak til endring i atferd er sykdom/smerte/ubehag hos hunden. Vi anbefaler derfor en utredning hos veterinær/kiropraktor om du har mistanke om dette. Vi forbeholder oss retten til å vente med å lage en treningsplan dersom det er klare tegn på at hunden må utredes/behandles av veterinær eller andre hundeterapeauter.