PROBLEMLØSNING, ATFERDSENDRING, VEILEDNING OG PRIVATTIMER


Problemløsning, atferdsendring og veiledning.


Det er ikke alltid hunden oppfører seg som forventet.

Av og til blir utfordringene for store til at vi klarer

å løse dem selv. Mange av oss har «prøvd alt», men det

har allikevel ikke ført til en løsning på utfordringen.

Et problemløsningsmøte med bakgrunnsinformasjon,

vil kunne hjelpe deg og hunden din. Vi kan da sammen

finne frem til hvorfor problematferden har oppstått og

hvordan du/dere kan trene på å eliminere eller minske

atferden.


For å kunne lykkes i å trene bort en uønsket atferd er det viktig at alle i husholdningen er motivert til å øve på nye mønstre slik at hunden kan lykkes i å endre sin atferd. Det er sjelden en enkel løsning på uønsket atferd, det må trenes bort. For å endre noe må man også være villig til å gjøre nødvendige endringer i hundeholdet.


Dessverre finnes det sjelden snarveier og treningen kan være krevende. Resultatene er ofte avhengig av egeninnsats. Dette innebærer også mulige endringer i egne rutiner og atferd.


Slik foregår et "problemløsningsmøte":
For å få best mulig oversikt over den uønskede atferden vil vi gjerne møte dere sammen med hunden i rolige omgivelser hvor hunden føler seg trygg. Ofte er dette hjemme hos dere. Vi stiller da en del spørsmål om hundens historie, personlighet og atferd. Vi snakker også om hverdagen til hunden slik at vi kan danne oss et mest mulig riktig bilde av hva som kan være årsaken til problematferden. Normalt tar dette ca 2 timer, men det kan ta lenger eller kortere tid avhengig av utfordringen. I løpet av denne tiden blir vi enige om en treningsplan dere kan følge på egenhånd frem til neste time. Hvor mange ganger vi møtes er selvfølgelig avhengig av hund, utfordring og hvor mye det blir trent.


Prisen for dette er kr 1.900.- og inkluderer en grundig gjennomgang av utfordringen samt planlegging av hvordan atferden kan endres.


Har du behov for oppfølgingstimer i etterkant, så er prisen er kr 750.- pr klokketime. Tar det mer enn en time, så er prisen pr påbegynte 1/2 time.

Kjøring: Bor du langt unna tilkommer et kjøretillegg. Dette avtales på forhånd.


NB!En vanlig årsak til endring i atferd er sykdom/smerte/ubehag hos hunden. Vi anbefaler derfor en utredning hos veterinær/kiropraktor om du har mistanke om dette. Vi forbeholder oss retten til å vente med å lage en treningsplan dersom det er klare tegn på at hunden må utredes/behandles av veterinær eller andre hundeterapeauter.


Vilkår:

Påmeldinger bindende! Avbestilling må gjøres senest 24 timer etter bekreftet bestilling, ellers blir timen fakturert!


Betaling: Du kan betale med Vipps, kontant eller på faktura. Betaling for timen/møtet betales samme dag som tjenesten utføres om ikke annet er avtalt. Har du behov for faktura så avtales dette på forhånd.


Privattimer

Har du noe spesielt du vil trene på, så kan en privattimevære løsningen.

Det er mulig å avtale time for en eller flere hunder, men maks antall er

4 stk på denne typen timer.


Ønsker du kun teori eller foredrag så kan dette

også avtales her.


Pris pr. hund privattime er kr 750.- . En time er en klokketime.

Etter dette faktureres det etter hver påbegynnte halvtime.


Kjøring: Bor du langt unna tilkommer et kjøretillegg.

Dette avtales på forhånd.


NB!En vanlig årsak til endring i atferd er sykdom/smerte/ubehag hos hunden. Vi anbefaler derfor en utredning hos veterinær/kiropraktor om du har mistanke om dette. Vi forbeholder oss retten til å vente med å lage en treningsplan dersom det er klare tegn på at hunden må utredes/behandles av veterinær eller andre hundeterapeuter.


Vilkår:

Påmeldinger bindende!Avbestilling må gjøres senest 24 timer etter bekreftet bestilling, ellers blir timen fakturert!

Fyller du ut kontaktskjemaet, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
unsplash