Salgsbetingelser:

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs og tjenester fra Østfold Hundesenter:

Generelt

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Er du under 18 år, må du få en foresatt til å bestille og betale kurset for deg.

 

Priser og betaling

Undervisning er unntatt merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før du trykker betal i kassen.

 

Forbehold om nok påmeldte

Vi tar forbehold om at det blir nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Skulle ditt kurs bli avlyst vil kursavgiften bli refundert i sin helhet innen kort tid.


Angrerett

Hundekurs er unntatt angrerettloven, ref.LOV-2014-06-20-27 kap. 6§22.Mer om dette finner du her i Lovdata.

Bindende påmelding

Påmelding til kurs gjennom Østfold Hundesenter er bindende. Ved avbestilling innen 30 dager før kursstart trekkes en administrasjonsavgift på 20 prosent av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn to uker før kursstart belastes du 50 prosent av kursavgiften. Ved avbestilling mindre enn 3 døgn før kursstart belastes du 100 prosent av kursavgiften. For kurs som allerede er påbegynt, er det ingen refusjon av kursavgiften.

 

Force majeur

Er Østfold Hundesenter forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, som brann, krig, naturkatastrofer eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Innlandet hundesenter fritatt for alt ansvar.

 

Copyright

Alt innhold på Østfold Hundesenter sin nettside er Østfold Hundesenters eiendom, med unntak av artikler/bilder mm. som er linket til fra andre sider eller sitert fra andre. Dette skal være merket. Det kan ikke kopieres fra Østfold Hundesenter uten tillatelse. Unntak gis for korte sitater, hvor kilde oppgis.


Forbehold

Østfold Hundesenter forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tekst og pris uten varsel.

 

Oppmøte og betaling / refusjon

Dersom deltakeren ikke har mulighet til å møte, kan dessverre ikke

kursavgiften tilbakebetales etter påbegynt kurs. Opplever deltaker utfordringer i forhold til kurset må dette tas opp umiddelbart med kursholder eller med en annen instruktør.  Vi vil da om mulig tilby en alternativ løsning dersom det er mest hensiktsmessig. Det er deltakers ansvar å sørge for at en melder seg på kurs som passer for seg og hunden sin i forhold til forkunnskaper og behov. Vi hos Østfold Hundesenter gir svært gjerne utfyllende informasjon om kursinnhold og krav til forkunnskaper før en melder seg på kurs.

Ved innstilt kurs vil Østfold Hundesenter tilbakeføre kursavgiften i sin helhet. Dette skjer via Deltaker.no som blir benyttet til påmelding og betaling/refundering av kursavgift.